We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 4, 2016 | Press release
Haldex och VIE bildar joint venture för att utveckla elektromekaniska bromssystem
Haldex (XSTO: HLDX) och Zhejiang VIE Science and Technology Co., Ltd. (VIE) (SZSE: SZ002590)kommer bilda ett joint venture för att utveckla, producera och sälja elektromekaniska bromssystem för kommersiella fordon. Initialt fokus är på den elektriska bussmarknaden i Kina.

Samtidigt som fordonstillverkare och myndigheter söker lösningar för att bekämpa klimatförändringarna har Kina tagit en ledande roll inom området för elektriska kommersiella fordon. Elektromekaniska bromsar förväntas bli en snabbt växande nisch inom denna marknad. Den senaste tidens starka utveckling av segmentet för elektriskt drivna bussar beräknas växa med 47% mellan 2015 och 2020 till över 141 000 fordon under 2020. Den nya tekniken kommer att erbjuda kunderna en förenklad och kostnadseffektiv design av bromssystemet, oberoende av pneumatisk energi, med tystare system, förbättrad bromsprestanda samt bättre passagerar- och förarkomfort .

Som del av avtalet kommer Haldex och VIE inrätta ett nyetablerat joint venture där parterna äger 50% vardera. Bolaget kommer att verka under namnet Haldex VIE (Kina) Electro Mechanical Brake Systems Co, Ltd och vara baserat i Shanghai, Kina. Det gemensamma bolaget kommer dra nytta av Haldex tidiga utveckling av elektromekaniska bromssystem, som ännu inte lanserats på marknaden, och VIEs marknadsledande position och kundbas i Kina. Båda parter kommer att bidra med nödvändiga ekonomiska och tekniska resurser för att lansera elektromekaniska bromssystem på den kommersiella fordonsmarknaden. Initialt fokus kommer att vara på den växande elektriska bussmarknaden i Kina. Det gemensamma bolaget förväntar sig intäkter från år 2020 och framåt.

VIEs ordförande, Li-Xiang Chen säger: “Haldex är ett världsberömt företag med en lång historia inom den globala kommersiella fordonsindustrin, som erbjuder tillförlitliga och innovativa lösningar inom områden som säkerhet. Haldex har oöverträffad expertis när det gäller forskning och utveckling av elektromekaniska bromssystem för kommersiella fordon. VIE är ett ledande företag i Kina som tillhandahåller FoU, tillverkning och marknadsföring av bromssystem för kommersiella fordon. Undertecknandet av detta joint venture-avtal är ett tecken på ett starkt samarbete." Han betonar: "Etableringen av detta joint venture kommer att förbättra konkurrensförmågan hos båda företagen i Kina och resten av världen. Detta gäller särskilt inom säkerhetsområdet på den framväxande marknaden av elektriska kommersiella fordon, som kommer att vägleda innovativ utveckling av elektromekaniska bromssystem globalt.”

"Detta avtal kombinerar våra företags styrkor till en kraftfull aktör som har potential att bli marknadsledande på elektromekaniska bromssystem.", säger Bo Annvik, VD och Koncernchef för Haldex. "VIE är en strategisk partner till oss på den kinesiska marknaden och vi värdesätter dess kompetens och starka kundrelationer. Elektromekanisk bromsteknik har länge varit en identifierad tillväxtmöjlighet för Haldex. Med detta joint venture kommer vi att ha kapacitet och marknadsstöd för att utveckla innovativ, banbrytande teknik inom ett växande marknadssegment. Jag är dessutom mycket nöjd med att Haldex tar en ledande position inom miljövänlig teknik som kommer att vara en viktig komponent för att bygga en hållbar framtid för kommersiella fordon med höga säkerhetskrav. "

Det samägda bolaget är villkorat av myndigheternas godkännande. Det gemensamma bolaget har rätt att distribuera och sälja produkter som utvecklats av det gemensamma bolaget i Asien.

Om VIE

Under mer än 30 år har Zhejiang VIE Science & Technology Co., Ltd. fokuserat på bromssystem för kommersiella fordon, hydrauliska broms- och styrsystem för personbilar, elektriska styrsystem för bilchassin, subsystem för personbilar etc. Under de senaste åren har VIE förlitat sig på vetenskaplig och teknisk innovation. Genom teknikintegration, har VIE utvecklat förarassistentsystem och uppkopplade intelligenta transportsystem, samt elektrisk trådlös laddning för personbilar. Genom att transformeras från "tillverkad av VIE" till "Intelligent gjord av VIE" har VIE blivit en världsledande leverantör av komponenter och delar. VIE listades formellt på börsen i Shenzhen år 2011, och bolaget uppnådde en försäljning på 1,68 miljarder RMB för 2015. För mer information besök www.vie.com.cn

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter ca 4,8 miljarder SEK. För mer information, besök www.haldex.com

Mediakontakter

Haldex

Bo Annvik
VD & Koncernchef, Haldex
Tfn: 0418-47 60 00
E-mail: bo.annvik@haldex.com

Catharina Paulcén
SVP Corporate Communications, Haldex
Tfn: 0418-47 61 57
E-mail: catharina.paulcen@haldex.com

VIE

Cheng Li-Xiang   陈利祥
Ordförande för VIE
E-mail  clx@vie.com.cn

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2016 kl. 9.10.