We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
oktober 18, 2016 | Press release
Haldex VD säger upp sig för ny tjänst
Haldex VD, Bo Annvik, har meddelat styrelsen att han säger upp sig då han kommer bli ny VD för Indutrade.

”Styrelsen känner stor uppskattning för Bo Annviks bidrag till Haldex. När han började 2012 behövde företaget en ny strategi och förbättrad lönsamhet. Under hans ledning har leverans skett i enlighet med den överenskomna planen vilket resulterat i väsentligt ökad lönsamhet och förstärkt marknadsposition. Vi önskar honom all framgång i sin nya roll hos Indutrade", säger Göran Carlson, ordförande i Haldex styrelse.

”Det har varit ett privilegium att leda ett av Sveriges bästa bolag", säger Bo Annvik. "Jag kommer sakna de dedicerade och kunniga kollegorna på Haldex. Jag har verkligen uppskattat tiden på Haldex, men har nu fått möjlighet att gå vidare till en ny spännande och utmanande tjänst.”

Bo Annvik kommer vara kvar som VD och Koncernchef tills vidare, som längst under sin sex månader långa uppsägningstid. Styrelsen kommer per omgående att inleda en process för att rekrytera en efterträdare.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Göran Carlson, styrelsens ordförande,0707-58 79 97
Bo Annvik, VD och Koncernchef, 0418-476000
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 18 oktober 2016, kl 7.30

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,8 miljarder SEK.

Related Documents