We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
augusti 19, 2016 | Press release
Information från Haldex i anledning av pågående offentliga uppköpserbjudanden
Då det för närvarande föreligger två offentliga uppköpserbjudanden till aktieägarna i Haldex, vill Haldex uppmärksamma aktieägarna på att Haldex styrelse enhälligt rekommenderat aktieägarna att acceptera ZF:s erbjudande om 100 kr. per aktie som är klart förmånligare än SAF-HOLLAND:s erbjudande om 94,42 kr. per aktie (Haldex styrelses uttalanden i anledning av dessa erbjudanden finns tillgängliga på Haldex webbplats, http://corporate.haldex.com).

Aktieägare som accepterat SAF-HOLLAND:s erbjudande har rätt att återkalla sina accepter senast den 24 augusti 2016 (information om hur man återkallar avgivna accepter finns i SAF-HOLLAND:s erbjudandehandling som finns tillgänglig på följande webbplatser: www.safholland.com och www.carnegie.se). Acceptfristen i ZF:s erbjudande beräknas starta omkring den 22 augusti 2016.

För ytterligare information, besök corporate.haldex.com (http://www.haldex.com) eller kontakta:

Magnus Johansson, styrelsemedlem och tillförordnad ordförande, Tfn: 0706-671812
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande,den 19 augusti 2016 kl. 8:00.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,8 miljarder SEK.

Related Documents