We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 5, 2016 | Press release
Information från Haldex med anledning av Knorr-Bremses erbjudande till Haldex aktieägare
Knorr-Bremse AG (”Knorr-Bremse”) har idag offentliggjort ett offentligt uppköpserbjudande om förvärv av samtliga aktier i Haldex (”Erbjudandet”). Knorr-Bremse erbjuder 110 kronor per Haldex-aktie, vilket är 10 procent högre än ZF Friedrichshafen AG:s erbjudande om 100 kronor per Haldex-aktie.

Knorr-Bremse är ett av de ledande bromsteknikföretagen i världen och globalt erkänd som en kompetent bromssystemsleverantör på marknaderna för nyttofordon och rälsbundna fordon.

Detta utgör det tredje offentliga uppköpserbjudandet avseende Haldex som har offentliggjorts sedan den 14 juli 2016. Styrelsen för Haldex anser att detta är ett tydligt bevis på bolagets starka position och framgångsrika strategi.

Styrelsen för Haldex kommer att utvärdera Erbjudandet och offentliggöra sin uppfattning med anledning av Erbjudandet i enlighet med gällande regelverk och i god tid för att ge aktieägarna vägledning avseende utestående uppköpserbjudanden på Haldex.

Styrelsen för Haldex har anlitat Lazard som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som legal rådgivare.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Magnus Johansson, styrelsemedlem och tillförordnad ordförande
Tfn: 0706-671812

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 5 september 2016, kl 8.30.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,8 miljarder SEK.

Related Documents