We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 14, 2016 | Press release
Information från Haldex med anledning av SAF-Hollands erbjudande till Haldex aktieägare
SAF-Holland har idag offentliggjort ett icke-förankrat offentligt uppköpserbjudande om förvärv av samtliga aktier i Haldex (”Erbjudandet”). Styrelsen för Haldex kommer att utvärdera Erbjudandet och offentliggöra sin uppfattning rörande Erbjudandet minst två veckor före acceptfristens utgång.

Styrelsen för Haldex kan vidare bekräfta att styrelsen har mottagit ett trovärdigt icke-bindande förslag från en annan tredje part avseende ett eventuellt offentligt uppköpserbjudande om förvärv av samtliga aktier i Haldex. Det går inte att försäkra sig om att ett sådant erbjudande kommer att lämnas eller villkoren för ett sådant erbjudande.

Styrelsen för Haldex har anlitat Lazard som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som legal rådgivare.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Göran Carlson, styrelsens ordförande
Tfn: 0707-58 79 97

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 14 juli 2016, kl 7.25.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2100 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,8 miljarder SEK

Related Documents