We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 19, 2016 | Press release
Uttalande från styrelsen för Haldex med anledning av Knorr-Bremses höjda offentliga kontanterbjudande
Styrelsen för Haldex rekommenderar enhälligt aktieägarna i Haldex att inte acceptera Knorr-Bremses höjda erbjudande.

BAKGRUND

Detta uttalande (”Uttalandet”) görs av styrelsen (”Styrelsen”) för Haldex Aktiebolag (”Haldex” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”).

Den 16 september 2016 offentliggjorde Knorr-Bremse AG (“Knorr-Bremse”) en höjning av sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex, att överlåta sina aktier i Haldex till Knorr-Bremse till 125 kronor per Haldex-aktie. För ytterligare information om Knorr-Bremses höjda erbjudande hänvisas till Knorr-Bremses offentliggörande av sitt höjda erbjudande, som finns tillgängligt på www.Knorr-BremseandHaldex.com.

Den 16 september 2016 offentliggjorde även ZF Friedrichshafen AG, genom sitt helägda dotterbolag ZF International B.V. (”ZF”), en höjning av sitt offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Haldex till 120 kronor per Haldex-aktie. För ytterligare information om ZF:s höjda erbjudande hänvisas till ZF:s pressmeddelande rörande sitt höjda erbjudande, vilket finns tillgängligt på www.zf.com.

Haldex styrelseordförande Göran Carlson har sålt sina aktier i Haldex, motsvarande omkring 5,7 % av totalt antal aktier och röster i Haldex, till ZF. Vänligen se ZF:s budpressmeddelande från den 14 september 2016 för mer information om detta avtal.

Till följd av att Göran Carlson har sålt sina aktier till ZF har Göran Carlson inte deltagit i Styrelsens beslut rörande Uttalandet. Styrelsen har utsett Magnus Johansson till tillförordnad ordförande avseende Styrelsens beslut i anledning av de pågående erbjudandena avseende Haldex.

Haldex har anlitat Lazard som finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling som legal rådgivare.

STYRELSENS UTVÄRDERING AV AV KNORR-BREMSES ERBJUDANDE

Styrelsen har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Haldex att acceptera ZF:s höjda erbjudande om 120 kronor per Haldex-aktie, efter att ha bedömt att det föreligger en påtaglig och väsentlig risk att Knorr-Bremses erbjudande inte kommer att kunna genomföras efter en utdragen och störande granskningsprocess samt att Knorr-Bremse inte har vidtagit några åtgärder för att eliminera eller minska denna risk, som enligt Knorr-Bremses erbjudande slutligen skulle få bäras av Haldex aktieägare. För mer information om skälen till Styrelsens rekommendation av ZF:s erbjudande, se Styrelsens uttalande med anledning av ZF:s höjda erbjudande som offentliggjordes genom ett separat pressmeddelande tidigare idag, vilket finns tillgängligt på http://corporate.haldex.com/sv. För mer information om Styrelsens uppfattning om den inverkan som genomförandet av Knorr-Bremses erbjudandet kan ha på Haldex, särskilt sysselsättningen, och dess uppfattning om Knorr-Bremses strategiska planer för Haldex och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Haldex bedriver sin verksamhet, hänvisas till Styrelsens uttalande rörande Knorr-Bremses erbjudande per den 5 september 2016, vilket finns tillgängligt på http://corporate.haldex.com/sv.

Mot denna bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i Haldex att inte acceptera Knorr-Bremses höjda erbjudande.

___________

Uttalandet ska i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist i anledning av Uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

___________

Landskrona den 19 september 2016
Haldex Aktiebolag (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Magnus Johansson, styrelsemedlem och tillförordnad ordförande
Tfn: 0706-671812

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 19 september 2016, kl 7.30.

 

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,8 miljarder SEK.

Related Documents