We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
augusti 4, 2017 | Press release
Aktiemarknadsnämnden avser behandla Haldex ansökan före den extra bolagsstämman

Aktiemarknadsnämnden har informerat Haldex att de har för avsikt att behandla den ansökan som Haldex skickade in tidigare i veckan vid ett möte den 16 augusti. Haldex har ansökt om att acceptfristen inte ska förlängas efter den 26 september. Knorr-Bremse har givits tillfälle att yttra sig.

På begäran av Knorr-Bremse kommer en extra bolagsstämma i Haldex äga rum den 17 augusti. Knorr-Bremse har föreslagit att bolagsstämman ska besluta att instruera styrelsen att ändra sitt beslut och rekommendera Aktiemarknadsnämnden att tillåta en förlängning av acceptfristen till februari 2018.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Tfn: 0418-476163

Åke Bengtsson, tillförordnad VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476150

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 4 augusti 2017, kl 11.15.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2150 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.

Related Documents