We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
augusti 14, 2017 | Press release
Aktiemarknadsnämnden väljer att inte behandla Haldex ansökan före den extra bolagsstämman
Haldex ansökan om att avslå Knorr-Bremses förlängning av acceptfristen tas inte upp till behandling

Haldex har den 2 augusti ansökt hos Aktiemarknadsnämnden om att avslå en förlängning av Knorr-Bremses bud på Haldex, då Knorr-Bremse meddelat att de har för avsikt att ansöka om en förlängning av budfristen till februari 2018. Haldex är av uppfattningen att även målbolaget bör kunna ansöka om behandling av frågan då bolaget tar skada av en utdragen budprocess. Aktiemarknadsnämnden har idag fattat beslut om att inte behandla Haldex ansökan utan avvaktar en ansökan från Knorr-Bremse.

”Problemet med dagens besked är ju faktiskt att osäkerheten kvarstår vilket påverkar Haldex negativt och man kan naturligtvis ha synpunkter på att Aktiemarknadsnämnden aktivt undviker att skapa klarhet i den här frågan när de får tillfälle. Samtidigt är vi inte förvånande med tanke på att företrädare för Aktiemarknadsnämndens uttalat sig i media i frågan. Men för styrelsen som har ansvaret att arbeta för bolagets bästa var det ändå en fråga som behövde prövas.”

”I sak förändrar detta ingenting. Styrelsen står fast vid att inte rekommendera en förlängning och ser fram emot den extra bolagsstämman senare i veckan där aktieägarna får möjlighet att komma till tals.”, säger Jörgen Durban, styrelseordförande för Haldex.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Tfn: 0418-476163

Åke Bengtsson, tillförordnad VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476150

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 14 augusti 2017, kl 13.35.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2150 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.

Related Documents