We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
augusti 14, 2017 | Press release
Anmälningsförteckning vid Haldex extra bolagsstämma
Stort intresse för extra bolagsstämma i Haldex

Sista dag för anmälan till Haldex extra bolagsstämma den 17 augusti har nu passerats och Haldex kan meddela att 53% av aktier och röster är anmälda inför stämman.

Av de anmälda utgör ZF 20,1%, Knorr-Bremse 14,9%, institutionella ägare och fonder 18,0% samt privatpersoner 0,1%. Haldex gör uppskattningen att av institutionella ägare och fonder utgör hedgefonder ca 12% och institutionella fonder ca 6%. Knorr-Bremse har meddelat att de inte kommer rösta på stämman.

”Vi är positivt överraskade över det engagemang som denna fråga har genererat. Vi har dagligen fått samtal från mindre aktieägare som vill visa sitt stöd för Haldex. Det är också mycket glädjande att Aktiespararna gör samma bedömning som Haldex och har valt att stödja styrelsens linje.”, säger Jörgen Durban, styrelseordförande för Haldex.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Tfn: 0418-476163

Åke Bengtsson, tillförordnad VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476150

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 14 augusti 2017, kl 11.30.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2150 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.

Related Documents