We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juli 24, 2017 | Press release
Den europeiska konkurrensmyndigheten bekräftar allvarliga tvivel rörande Knorr-Bremses bud på Haldex
Det är i praktiken uteslutet att en fördjupad undersökning skulle kunna slutföras under acceptfristen

Den europeiska konkurrensmyndigheten har den 24 juli 2017 meddelat att Knorr-Bremses konkurrensansökan resulterat i en fördjupad undersökning. Knorr-Bremse kommer därför att än en gång behöva ansöka om dispens hos Aktiemarknadsnämnden för att förlänga sitt bud.

EU-kommissionen skriver i sitt pressmeddelande att:

”Kommissionens inledande undersökning har visat att den föreslagna sammanslagningen sannolikt skulle undanröja en viktig konkurrent från en redan mycket koncentrerad sektor.

Kommissionen hyser farhågor när det gäller flera marknader där Knorr-Bremse och Haldex för närvarande är konkurrenter, t.ex. inom elektroniska bromssystem (EBS) och pneumatiska skivbromsar för både lastbilar och släpvagnar, låsningsfria bromssystem för släpvagnar (ABS), ventiler och system för luftrening. Hindren att ta sig in på dessa marknader är höga på grund av de tekniska och juridiska kraven på säkerhetskritisk utrustning och det forsknings- och utvecklingsarbete som krävs för att komma in eller expandera på dessa marknader.

I detta skede befarar kommissionen att nivån på den återstående konkurrensen efter affären skulle vara otillräcklig för att undvika prishöjningar och för att uppfylla kundernas krav på innovation. På vissa marknader kan detta leda till att Wabco är den enda egentliga konkurrenten till den sammanslagna enheten.

Affären anmäldes till kommissionen den 1 juni 2017. Kommissionen har nu 90 arbetsdagar på sig, fram till den 30 november 2017, att fatta ett beslut. Inledandet av en fördjupad utredning säger inte något om undersökningens slutresultat.

För att bemöta kommissionens betänkligheter lämnade Knorr-Bremse in åtaganden den 30 juni 2017. Kommissionen ansåg dock att dessa åtaganden inte var tillräckliga för att helt och hållet undanröja farhågorna när det gäller affärens förenlighet med EU:s koncentrationsförordning. Kommissionen har således inte prövat dem med marknadsaktörer.

Med tanke på den globala omfattningen av Knorr-Bremses och Haldex verksamhet har kommissionen ett nära samarbete med det amerikanska justitiedepartementet.”

Jörgen Durban, styrelseordförande för Haldex kommenterar: ”EU-kommissionen har idag bekräftat den allvarliga kritik som vi kommunicerat sedan i slutet av juni. EU-kommissionen bekräftar även i sitt pressmeddelande att Knorr-Bremses plan inte var tillräcklig för att möta den kritik som förts fram, trots många månaders förberedelser med due dilligence-processer med tänkta köpare av de olika produktområdena. Sannolikheten för att denna affär ska godkännas är fortsatt mycket låg.”

De svenska budreglerna har en gräns för acceptfristens längd på nio månader för att skydda målbolagens verksamhet. Knorr-Bremse har tidigare fått godkännande att förlänga acceptfristen till den 26 september 2017, vilket är omkring tre månader längre än den annars längsta tillåtna. Det är i praktiken uteslutet att en fördjupad undersökning skulle kunna slutföras under acceptfristen. Den 29 juni 2017 drog Haldex styrelse tillbaka sitt stöd för budet då sannolikheten för att budet ska kunna bli godkänt är mycket låg. Haldex styrelse kommer därför inte tillstyrka en förlängning av acceptfristen hos Aktiemarknadsnämnden.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Tfn: 0418-476163

Åke Bengtsson, tillförordnad VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476150

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 24 juli 2017, kl 19.45.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2150 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.

Related Documents