We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 23, 2017 | Press release
Förslag till val av styrelse i Haldex
I linje med god marknadspraxis och mot bakgrund av att Haldex har informerat ZF Friedrichshafen (”ZF”) om att det inte har etablerats någon valberedning som kommer att lämna förslag till årsstämman 2017, föreslår ZF, som är Haldex AB:s (”Haldex” eller ”Bolaget”) största ägare med ett aktieinnehav motsvarande omkring 20 procent av totalt antal aktier och röster i Haldex, att årsstämman den 4 maj 2017 ska besluta att:

-       styrelsen ska bestå av 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter, 

-       omvälja Göran Carlson, Magnus Johansson och Annika Sten Pärson samt att nyvälja Ulf Ahlén, Jörgen Durban och Johan Gileus till styrelseledamöter och 

-       nyvälja Jörgen Durban till styrelsens ordförande.

Staffan Jufors, Anders Nielsen och Carina Olson har avböjt omval.

Jörgen Durban är advokat och styrelseordförande i Anoto Group AB. Jörgen har tidigare varit managing partner för Linklaters Sverige.

Ulf Ahlén har tidigare varit ledande befattningshavare på Haldex innefattande tillförordnad vd för Haldex under 2012.

Johan Gileus är fristående finansiell rådgivare med fokus på M&A och aktiemarknadsfrågor. Johan har tidigare varit partner på Deloitte. Johan tillträder som CFO i InDex Pharmaceuticals Holding AB den 1 maj 2017.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 23 mars 2017, kl 13.40.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2140 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.

Related Documents