We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 27, 2017 | Press release
Haldex utser Åke Bengtsson till VD och Koncernchef
Åke Bengtsson har varit tillförordnad VD och Koncernchef för Haldex sedan mars 2017. Styrelsen har idag utsett Åke Bengtsson till permanent VD och Koncernchef.

”Åke Bengtsson har visat starkt ledarskap för Haldex under de senaste sju månaderna. Haldex har utsatts för stora påfrestningar under budstriden. Glädjande nog har Haldex trots detta stärkts under Åkes ledning. Åke har lång erfarenhet från den tillverkande industrin. Han är starkt operativ och affärsinriktad med betydande erfarenhet av förändringsarbete i internationella verksamheter. Styrelsen är mycket glad över att Åke har accepterat vårt erbjudande.”, säger Jörgen Durban, styrelsens ordförande. 

Åke Bengtsson var CFO för Haldex 2015-2017. Åke Bengtsson kommer tidigare från tjänsten som CFO för Partnertech-koncernen, en global industripartner som erbjuder kundanpassade lösningar, från produktutveckling till produktion och eftermarknadstjänster. Åke Bengtsson har tidigare haft ledande befattningar inom Cardo, Rexam samt Rohm and Haas. Han är 54 år och har en MBA-examen från SIMI i Köpenhamn.  

”Jag är hedrad och glad över att leda Haldex in i en ny fas där vi kommer bygga på det positiva stöd som vi fått från kunder under budprocessen. Vi har tydligt visat att vi spelar en viktig roll i teknikskiftet mot självkörande fordon. Haldex kommer nu öka implementationstakten för den strategiska plan vi utvecklade förra året.”, säger Åke Bengtsson, VD och Koncernchef för Haldex.  

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Tfn: 0418-476163

Åke Bengtsson, VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476150

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 27 september 2017, kl 8.00.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2150 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.

Related Documents