We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 19, 2017 | Press release
Knorr-Bremses bud på Haldex återkallas
Knorr-Bremse har idag meddelat att de återkallar sitt bud på Haldex. Det innebär att även den konkurrensrättsliga processen avslutas.

”Vi kan slutligen lägga den här affären bakom oss och frigöra de resurser som arbetat med att bistå myndigheterna med information. Ända sedan slutet på juni, då vi fick myndigheternas mycket tydliga besked, har vi vetat om att det inte fanns några verkliga förutsättningar för någon affär. Nu fortsätter vi bygga ett starkt, konkurrenskraftigt Haldex som har kunder, medarbetare och aktieägare i fokus.”, säger Jörgen Durban, styrelseordförande för Haldex.

”Glädjande nog har vi gått stärkta ur den här processen på många plan. Våra medarbetare har visat en enastående vilja att kämpa för Haldex på marknaden. Dessutom har vi fått intressanta förfrågning från nya presumtiva kunder om att arbeta med oss så snart budet försvunnit. Vårt fokus framöver är att säkra ett antal av de långsiktiga kundkontrakt som vi inte kunnat teckna under budperioden samt att arbeta med en långsiktig, stabil ägarstruktur.”, avslutar Durban.

Aktieägare som tackat ja till Knorr-Bremses bud kommer få sina aktier återförda till sina respektive aktiekonton och -depåer. Frågor om aktieinnehav hanteras av respektive bank eller förvaltare.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Tfn: 0418-476163

Åke Bengtsson, tillförordnad VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476150

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 19 september 2017, kl 10.45.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2150 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4,4 miljarder SEK.

Related Documents