We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
augusti 17, 2017 | Press release
Röstningsresultat från Haldex extra bolagsstämma
Styrelsen står fast vid att inte verkställa beslutet från bolagsstämman

Haldex höll en extra bolagsstämma den 17 augusti 2017 i Stockholm. Haldex har tidigare idag meddelat att stämman beslutade att bifalla Knorr-Bremses förslag.

54% av aktieägarna var närvarande på stämman vilket motsvarar 23 888 027 röster. Av dessa avstod 15 489 074 från att rösta, däribland ZF, 403 096 röster var mot förslaget och 7 995 857 röster för förslaget.

”Jag vill inte överdriva den eventuella besvikelse som vi i styrelsen nu känner, att ägarna ibland tycker eller röstar annorlunda än styrelsen är helt i enlighet med spelets regler. Dagens agerande av ZF är däremot en besvikelse för Haldex eftersom huvudägaren väljer att avstå från att klargöra sina intressen och en minoritet, huvudsakligen bestående kortsiktiga, spekulativa ägare, försätter Haldex i en fortsatt osäker situation.”, säger Jörgen Durban, styrelseordförande i Haldex .

Då ingen ny information framkom om hur Knorr-Bremse planerar att adressera de konkurrensrättsliga hindren, trots att Knorr-Bremses VD Klaus Deller höll ett anförande, anser styrelsen att sannolikheten för att få affären godkänd är fortsatt mycket låg. Styrelsen står därför fast vid sitt tidigare beslut att inte stödja Knorr-Bremses bud då det skulle resultera i väsentlig skada på bolaget samt strida mot aktiebolagslagen. Styrelsen ska se till samtliga aktieägares bästa och i den här frågan har ett fåtal ägare röstat på ett förslag som gynnar en minoritet av aktieägarna samtidigt som det skadar det långsiktiga aktieägarvärdet.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Tfn: 0418-476163

Åke Bengtsson, tillförordnad VD och Koncernchef
Tfn: 0418-476150

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157
E-post: catharina.paulcen@haldex.com

Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 17 augusti 2017, kl 14.20.

Haldex (www.haldex.com), med huvudkontor i Landskrona, tillhandahåller egenutvecklade och innovativa lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö. Haldex är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och hade 2013 en omsättning på ca 3,9 miljarder kronor. Antalet medarbetare uppgår till ca 2 200 personer.

Related Documents