We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 15, 2019 | Annual Report
Haldex årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018
Haldex kombinerar en etablerad produktportfölj med ny teknikutveckling

I Haldex årsredovisning ges en utförlig beskrivning av utvecklingen mot uppkopplade, elektriska och självkörande fordon och vilken roll Haldex tar i den utvecklingen.

Åke Bengtsson, VD och Koncernchef kommenterar: ” Det är få bolag som i likhet med Haldex både har en stabil kärnverksamhet med upparbetade kundrelationer och marknadsledande produkter, och ett helt nytt område på framväxt som utmanar hela marknadsstrukturen. Vår målsättning är att optimera kärnverksamheten och se till att den når 10 procents rörelsemarginal inom tre år. Det är fullt möjligt genom att effektivisera verksamheten inom ett antal områden. En lönsam kärnverksamhet med positiva kassaflöden gör det möjligt att fortsätta investera i teknikskiftet i branschen.”

Haldex nya teknikområde är samlat under namnet ”Scalable Brake System”. Det är en helt ny bromslösning som under utveckling som utmärker sig mot andra lösningar på marknaden genom:

  • avancerad fordonsdynamik där Haldex använder sensoreroch algoritmer för att få dragbil och släpvagn att bromsa och följa önskad färdriktning på ett optimalt sätt,
  • öppet och integrerbart gränssnitt mot fordonstillverkarens VMM (Vehicle Motion Management) där fordonstillverkaren behåller kontrollen över VMM och samtidigt får tillgång till all fordonsdata,
  • ett system som fungerar med både tryckluftsdrivna bromssystemmoch elektrifierade bromssystem,
  • och genom att tillhandahålla en arkitektur som är modulär och skalbar.

I Haldex årsredovisning och hållbarhetsrapport beskrivs både den nuvarande kärnverksamheten och Scalable Brake System samt hur Haldex skapar långsiktigt värde.

Haldex årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 finns tillgänglig på svenska och engelska. En digital version kan laddas ner på www.haldex.com/finansiellarapporter.Beställ ett tryckt exemplar genom att ringa växeln på tfn 0418-47 60 00 eller skicka epost till ir@haldex.com">ir@haldex.com. De tryckta exemplaren förväntas vara klara för distribution i slutet på april.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 15 april 2019, kl 13.00

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder SEK.