We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juni 3, 2019 | Press release
VD-byte i Haldex – KTH-professorn och styrelseledamoten Helene Svahn tar över
Styrelsen har beslutat att byta VD i Haldex. Helene Svahn, styrelseledamot i Haldex, forsknings- och innovationschef på Permobil samt professor på KTH ersätter Åke Bengtsson, som tog över som VD i samband med budperioden 2017 med Knorr-Bremse.

”Styrelsen vill tacka Åke för hans insatser, inte minst med det tuffa arbetet att lotsa bolaget genom budgivningsprocessen 2017 och framåt”, säger styrelseordförande Jörgen Durban. ”Men när bolaget nu ska accelerera ytterligare, både vad gäller ny teknik och befintlig verksamhet, behövs nytt ledarskap.”

Den tunga transportindustrin genomgår just nu ett större teknikskifte där fokus på självkörande fordon och elektrifiering ställer helt nya krav på branschens leverantörer. Haldex styrelse fattade därför redan 2018 beslut om en delvis ny strategisk inriktning som bland annat syftar till att öka innovationstakten och satsningarna på digitala lösningar och ny teknik. Dessutom har styrelsen identifierat ett effektiviseringsbehov, givet det marginalmål som är satt för bolaget.

”När det gäller de tekniska lösningarna är vi väl positionerade, särskilt inom framtidsområdet elektromekaniska bromsar. Men för att fortsätta vara en seriös partner till de riktigt stora aktörerna i transportindustrin måste vi framåt både satsa på ny teknik och effektivisera kärnverksamheten. Genom att öka marginalerna på existerande verksamhet ger vi ytterligare trovärdighet till våra innovationer”, säger Jörgen Durban.

Styrelsen har därför rekryterat Helene Svahn som ny VD och hon tillträder omedelbart, men påbörjar uppdraget på heltid per den 12 augusti. Under mellantiden kommer vice VD, Staffan Olsson, att ansvara för den dagliga driften.

Helene Svahn har en bakgrund som entreprenör och forskare. Hon har varit styrelseledamot i Haldex och ordförande i bolagets teknikutskott sedan bolagstämman 2018. Redan vid 34 års ålder utsågs hon till professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, med inriktning på nanobioteknik. Under de senaste åren har hon dock delat sin tid på KTH med uppdraget som forsknings- och innovationschef på Permobil, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin samt styrelseuppdrag för bland andra Nobel Center Foundation.

”Haldex grundades 1887 och har en både anrik och framgångsrik historia. Jag övertygad om att det finns mer att ge och ser fram emot att addera till den befintliga verksamheten. Samtidigt har vi sedan tidigare ett marginalmål på 10% och för att vi ska nå det behöver bolaget effektiviseras”, säger Helene Svahn.

Helene Svahn bedömer själv att hennes djupa teknikkunskap och personliga erfarenheter att leda högpresterande och internationella team kommer att vara särskilt viktiga för att lyckas utveckla bolaget enligt den nya strategin. Därutöver har hon även ett välutbyggt nätverk inom fordonsindustrin.

”Jag ser bara positivt på den omställning hela branschen genomgår där vi går från ett kund-leverantörsförhållande till ett som bygger på samarbete. Haldex har goda möjligheter att ta en större position på den marknaden, bland annat genom just att initiera och inleda nya samarbeten. Jag påbörjade det arbetet redan som ledamot i styrelsen och ser fram emot att öka takten framöver som VD i bolaget”, avslutar Helene Svahn. 

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com eller kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande, 0418-476163
Helene Svahn, VD & Koncernchef, 0418-476163
Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 3 juni 2019, kl 9.40

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder SEK.