We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 12, 2019 | Press release
ZF avser att sälja sitt innehav i Haldex
Haldex noterar att dess största aktieägare, ZF Friedrichshafen AG, idag på morgonen, har offentliggjort att ZF avser avyttra sitt aktieinnehav i Haldex vilket uppges bestå av 8,9 miljoner aktier.

För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande
Tfn: 0418-476000

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications
Tfn: 0418-476157

E-post: catharina.paulcen@haldex.com">catharina.paulcen@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 12 september 2019, kl 9.29

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter cirka 5 miljarder SEK.