We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 29, 2020 | Press release
Extra bolagsstämma i Haldex AB
Tisdagen den 29 december 2020 hölls extra bolagsstämma i Haldex AB (publ). Med anledning av Covid-19 hölls stämman utan fysisk närvaro och aktieägare har fått utöva sin rösträtt endast genom digital förhandsröstning (s.k. poströstning). Stämman fattade beslut om att välja ytterligare två ledamöter till den befintliga styrelsen.

I enlighet med det gemensamma förslaget från AFA Sjukförsäkrings AB, AMF Pensionsförsäkring AB, Athanase Industrial Partner och Fjärde AP-fonden, beslutade stämman att utse Detlef Borghardt och Dzeki Mackinovski till nya styrelseledamöter.

Styrelsen består härefter av totalt sju stämmovalda ledamöter; Stefan Charette (ordförande), Helene Svahn (ledamot och VD), Viveka Ekberg, Håkan Karlsson, Catharina Modahl Nilsson, Detlef Borghardt och Dzeki Mackinovski.

För ytterligare information, besök bolagets hemsida, https://www.haldex.com/sv/corporate, eller kontakta:

Helene Svahn, VD & Koncernchef

E-post: katarina.ronne@haldex.com

Tfn: 0418-4760 00

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 29 december kl. 12.45 CET. 

 Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.