We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 6, 2020 | Press release
Haldex CFO Andreas Larsson lämnar Haldex per den 30 juli, rekrytering av ersättare har påbörjats
Haldex CFO Andreas Larsson har beslutat sig för att lämna Haldex för att tillträda rollen som CFO i Kährskoncernen i Malmö. Andreas Larsson lämnar Haldex senast den 30 juli 2020. Haldex har inlett en rekryteringsprocess.

"Andreas Larsson har gjort ett bra arbete för att öka kostnadsmedvetenheten och kostnadseffektiviteten i koncernen och jag önskar honom lycka till i sin nya roll.”, säger Helene Svahn, vd och koncernchef på Haldex.

For further information, visit http://corporate.haldex.com/en or contact:

Helene Svahn
Telefon: 073-339 54 75
E-post: katarina.ronne@haldex.com">katarina.ronne@haldex.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2020 kl. 10:30 CET.

Om Haldex
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.