We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 29, 2020 | Press release
Haldex förlänger korttidsarbete i Landskrona
Haldex förlänger korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) för flertalet anställda i Landskrona som infördes den 30 mars. Sammanlagt berörs cirka 250 medarbetare.

Beslut om förlängt korttidsarbete följer av fortsatt minskad efterfrågan på Haldex produkter och tjänster och behovet av att begränsa negativa finansiella effekter av Covid-19. Korttidsarbete infördes för flertalet medarbetare i Landskrona den 30 mars och förlängs nu som minst även under maj månad. Avtalet med facken ger utrymme för ytterligare förlängningar så länge Covid-19 påverkar verksamheten. Haldex kommer, i nära dialog med facken, löpande att utvärdera situationen och behovet av att förlänga korttidsarbetet även under kommande månader.

”Tyvärr måste vi förlänga korttidsarbetet för att anpassa kostnadsmassan så länge Covid-19 påverkar verksamheten. Vi vill självklart undvika uppsägningar så långt som möjligt och åtgärderna tillåter oss att behålla vår kompetens och att vi säkerställer att vi snabbt kan utöka arbetstiden igen när situationen ändras.", säger Helene Svahn, VD och koncernchef för Haldex.

För mer information, kontakta:
Helene Svahn, VD
Telefon: +46 418 47 60 00
E-post: katarina.ronne@haldex.com">katarina.ronne@haldex.com 

Om Haldex
Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.