We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
januari 16, 2020 | Press release
Haldex förnyar exklusivitetsavtal med två stora lastbilstillverkare i EMEA och Sydamerika
Haldex har förnyat avtalen med två stora lastbilstillverkare om att leverera automatiska bromsjusterare. Man behåller därmed sin position som exklusiv underleverantör av produkten till de två världsledande leverantörerna av transportlösningar.

Sedan 1970-talet har Haldex varit exklusiv leverantör av automatiska bromsjusterare till två stora lastbilstillverkare i EMEA och Sydamerika. Med detta avtal, undertecknat i december 2019, har partnerskapet säkrats till och med utgången av december 2023 med ett uppskattat affärsvärde om 25 miljoner Euro.

”Samarbetet med de två ledande lastbilstillverkarna fortsätter, vilket vi ser som det främsta kvittot på att det varit framgångsrikt och uppskattat av alla parter. Vi sätter stor vikt vid att leverera högsta kvalitet i produkt, service och logistik, så det är självklart roligt att våra partners är så nöjda att de väljer att förlänga exklusivitetsavtalen. Vi ser nu fram emot att fortsätta bygga vidare och stärka vår nuvarande relation”, säger Helene Svahn, VD för Haldex.

Att upprätthålla verksamheten med dessa tillverkare har haft hög prioritet hos Haldex. Detta eftersom avtalet inte bara är viktigt för affärsverksamheten i sig, utan också för att Haldex ska kunna stödja och möjliggöra en kontinuerlig dialog med originalutrustningstillverkare om andra affärsmöjligheter.

”Dessa tillverkare är två av de ledande aktörerna när det gäller att anpassa transporttjänster och göra dem mer hållbara. Det är ett uppdrag som vi är mycket glada över att fortsatt vara en del av”, säger Helene Svahn.

För ytterligare information, besök http://corporate.haldex.com/sv eller kontakta:

Stephan Kulle, Executive Vice President EMEA
Tfn: +49 1742 458416
E-post: stephan.kulle@haldex.com

Anna Annerås, Marketing Communications Manager
Tfn: +46 768 851501
E-post: anna.anneras@haldex.com

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.