We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 10, 2020 | Press release
Haldex har genomfört en riktad nyemission av cirka 4,4 miljoner aktier till AMF Pensionsförsäkring och AFA Försäkring och tillförs härigenom cirka 157,2 miljoner kronor
Styrelsen för Haldex Aktiebolag (publ) (”Haldex” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades vid årsstämman 2019, beslutat att emittera totalt 4 421 597 nya aktier till AMF Pensionsförsäkring och AFA Försäkring. De nya aktierna har emitterats till en teckningskurs om 35,56 kronor per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste fem handelsdagar som föregått styrelsens nyemissionsbeslut.

Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 157.2 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bolaget avser att huvudsakligen använda emissionslikviden för att finansiera fortsatta värdeskapande investeringar i ny teknik.

Skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i nyemissionen är att genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare stärka den institutionella ägarbasen i Bolaget. Situationen med covid-19 har förstärkt behovet av att genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier och röster i Bolaget från 44 215 970 till 48 637 567 aktier och röster samt aktiekapitalet ökar från 221 079 850 kronor till 243 187 835 kronor. Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 9 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget vid tiden för nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget anlitat Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.

För mer information, kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande

Telefon: +46 418 47 60 00

E-post: katarina.ronne@haldex.com">katarina.ronne@haldex.com

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.