We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
juni 2, 2020 | Annual Report
Haldex publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport 2019
Årsredovisningen beskriver verksamhet och resultat för 2019. I arbetet med årsredovisningen 2019 har vi förtydligat beskrivningen av erbjudande, marknader, teknikutveckling och hållbarhetsarbete. Rapporten lyfter även fram våra strategiska fokusområden för att nå mål om en justerad rörelsemarginal på 10 procent i slutet av 2022.

En stark finansiell position och bättre lönsamhet är viktiga för att vi ska kunna driva teknikutveckling och tillvarata möjligheter i de pågående teknikskiftena, särskilt på tillväxtmarknader, som till exempel i Asien.

”Fordonsindustrin kommer de närmsta åren att uppleva enormt stora förändringar och tidigare positioner är inte längre givna. Haldex nya teknik är väl positionerad för framtiden och genom att vara snabba, nytänkande och beslutsamma ska vi ligga i framkant och ta en ledande position på de nischer vi verkar inom. Jag ser fram emot att leda arbetet med att frigöra vår stora potential både på kort och lång sikt.”, säger Helene Svahn, vd och koncernchef för Haldexkoncernen.

Haldex årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2019 finns tillgänglig på svenska och engelska. En digital version kan laddas ner på https://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/finansiella-rapporter/. Beställ ett tryckt exemplar genom att ringa växeln på tfn 0418-47 60 00 eller skicka epost till ir@haldex.com. De tryckta exemplaren förväntas vara klara för distribution under vecka 23. 

För mer information, kontakta:

Helene Svahn, CEO

Telefon: +46 418 47 60 00

E-post: katarina.ronne@haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, den 2 juni 2020, kl.15.00.

Om Haldex

Mer än 120 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.