We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 30, 2020 | Press release
Nya styrelseledamöter i Haldex AB
Detlef Borghardt och Dzeki Mackinovski valdes, som tidigare kommunicerats, till nya ledamöter i styrelsen på extra bolagsstämma i Haldex AB (publ) som hölls den 29 december 2020. Bolaget återkommer härmed med kompletterande information om de nya ledamöternas tidigare erfarenhet och positioner.

Detlef Borghardt är före detta VD för SAF Holland gruppen, en global leverantör och tillverkare av chassis-relaterade system för släpvagnar och lastbilar. Detlef Borghardt jobbar för närvarande som oberoende rådgivare till fordonsindustrin. Detlef Borghardt har stor erfarenhet av att jobba inom leverantörsledet för kommersiella fordon och släpvagnar och har ett beprövat ledarskap med fokus på kundrelationer och som support till säljorganisation och eftermarknad för att öka både affärsvolym och lönsamhet.

Dzeki Mackinovski har en omfattande kunskap om och erfarenhet av inköp av bromssystem för kommersiella fordon och släpvagnar i olika nyckelregioner. Dzeki Mackinovski jobbar för närvarande som Executive Vice President Global Purchasing hos Kongsberg Automotive Zürich och har tidigare haft positioner som Senior Vice President Global Purchasing hos Knorr-Bremse AG och Vice President Purchasing Projects & Operations Asia Pacific hos Volvo GTT, Shanghai.

För ytterligare information, besök bolagets hemsida, https://www.haldex.com/sv/corporate, eller kontakta:

Helene Svahn, VD & Koncernchef

E-post: katarina.ronne@haldex.com

Tfn: 0418-4760 00

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 kl.11.30 CET.

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.