We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 29, 2020 | Press release
Nytt antal aktier och röster i Haldex
Det totala antalet aktier och röster i Haldex Aktiebolag (publ) har under maj månad ändrats till följd av att 4 421 597 nya aktier har emitterats till AMF Pensionsförsäkring och AFA Försäkring genom en riktad nyemission. Mer information om den riktade nyemissionen finns i pressmeddelande från den 10 maj 2020.

Det totala antalet aktier och röster i Haldex Aktiebolag (publ) har under maj månad ändrats till följd av att 4 421 597 nya aktier har emitterats till AMF Pensionsförsäkring och AFA Försäkring genom en riktad nyemission. Mer information om den riktade nyemissionen finns i pressmeddelande från den 10 maj 2020.

Per den 29 maj 2020 uppgår det totala antalet aktier och röster i Haldex till 48 637 567 och aktiekapitalet till 243 187 835 kronor.

För mer information, kontakta:

Helene Svahn, CEO

Telefon: +46 418 47 60 00

E-post: katarina.ronne@haldex.com">katarina.ronne@haldex.com

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.

Denna information är sådan information som Haldex Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 8.00.