We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
mars 20, 2020 | Press release
Påverkan av COVID-19: Haldex stänger tillfälligt distributionscenter i Weyersheim
Med anledning av COVID-19 utbrottet kommer Haldex tillfälligt att stänga sitt distributionscenter i Weyersheim, Frankrike, för en period om två veckor från och med måndagen den 23 mars. De sista leveranserna före den tillfälliga stängningen kommer att skickas måndagen den 23 mars. Kundservice kommer dock fortfarande att vara tillgänglig och i viss mån även administrativ personal.  

Distributionscentret ligger i ett område som har påverkats kraftigt av utbrottet och Haldex har inte längre möjlighet att överkomma effekterna av de massiva avbrotten i logistikkedjan i regionen. Beslutet att tillfälligt stänga distributionscentret görs även till följd av rekommendationer från lokala myndigheter. Haldex jobbar hårt för att finna alternativa distributionsvägar under tiden som distributionscentret håller stängt.


Haldex högsta prioritet är medarbetarnas och kundernas säkerhet och följer noga hur situationen utvecklas. Haldex lägger omfattande resurser på att utvärdera och motverka de negativa effekterna av utbrottet. I den nuvarande situationen där det råder en hög grad av osäkerhet kring utvecklingen, bl.a. vad gäller åtgärder från myndigheter, kunder och affärspartners är det dock väldigt svårt för Haldex att uppskatta utbrottets finansiella påverkan på Haldex verksamhet. Mer information kommer att ges i takt med att den blir tillgänglig och i samband med publicering av Q1 rapporten den 23 april.


För ytterligare information kontakta:
 

Helene Svahn, VD
Telefon: +46 418 47 60 00
E-post: Helene.svahn@haldex.com">Helene.svahn@haldex.com


Stephan Kulle, EVP EMEA
Telefon: +49 174 2458416
E-post: Stephan.kulle@haldex.com">Stephan.kulle@haldex.com
 

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra 2 300 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 5 miljarder SEK.


Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, fredagen den 20 mars 2020, kl 12.45.