We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
december 9, 2021 | Press release
Haldex lanserar ny vision och strategi för 2025 samt uppdaterat tillväxtmål

Idag lanserar Haldex sin nya vision – Driving Innovation for a Safer and Greener World – och en förnyad strategi för 2025.

 

“Med den nya visionen visar vi att Haldex driver innovationen inom bromssystem och att vår utveckling ligger före branschen. Våra lösningar är säkrare när det gäller bromsstabilitet och grönare i termer av energieffektivitet. Genom strategiska partnerskap utmanar vi befintlig teknologi och förblir samtidigt en oberoende partner i värdekedjan,” säger Jean-Luc Desire, VD och Koncernchef.

 

I samband med den strategiska översynen har Styrelsen för Haldex fattat beslut om en uppdatering av det finansiella tillväxtmålet till att organiskt växa snabbare än bolagets slutmarknader.  Det tidigare tillväxtmålet var att organiskt växa i nivå med eller snabbare än bolagets slutmarknader.

 

Övriga finansiella mål är oförändrade gentemot de som uppdaterades tidigare i år, nämligen:

-          Lönsamhet: Uthålligt nå en rörelsemarginal över 10%.

-          Nettoskuldsättningsgrad:  En nettoskuldsättningsgrad understigande 1,5 (inkl IFRS 16).

-          Utdelningspolicy:  Utdelningen skall motsvara 1/3 av den årliga nettovinsten med hänsyn taget till bolagets långsiktiga investeringsbehov och finansiella ställning.

Haldex kommer presentera strategin för 2025 samt hur målen ska uppnås på kapitalmarknadsdagen som hålls i eftermiddag på Strandvägen 7A i Stockholm. Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering om Haldex långsiktiga strategi samt ge en översyn om bolagets finansiella ställning och hållbarhetsarbete. Presentationer kommer att hållas av Jean-Luc Desire, VD och koncernchef, Lottie Saks, CFO och Nicola Gregory, EVP Operations. 

 

Kapitalmarknadsdagen kommer även att sändas online och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Haldex hemsida.

Länk till webbsändningen: https://tv.streamfabriken.com/haldex-cmd-2021

För mer information, kontakta:

Jean-Luc Desire, VD & koncernchef
Lottie Saks, CFO

Jenny Boström, Investerarrelationer

 

Telefon: +46 418 47 60 00

E-post: ir@haldex.com">ir@haldex.com

 

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 9 december 2021 kl. 07:20.

 

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4 miljarder SEK.