We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
april 22, 2021 | Press release
Haldex presenterar uppdaterade finansiella mål

Under det senaste året har ledningen och styrelsen arbetat med en strategisk översyn och ett förstärkt handlingsprogram för att förbättra lönsamheten. Arbetet har bland annat resulterat i kostnadsbesparingsprogram, samt ett ökat fokus mot lönsamma segment. I samband med denna pågående översyn har styrelsen för Haldex fattat beslut om en uppdatering av två utav tre av de finansiella målen och utdelningspolicyn. De uppdaterade målen är följande:

Lönsamhetsmål:

Uthålligt nå en rörelsemarginal över 10%. (tidigare mål: nå en rörelsemarginal om 10 procent år 2022, exklusive satsningar på ny teknik)

Skuldsättningsmål:

En nettoskuldsättningsgrad understigande 1,5 (inkl IFRS 16). (tidigare mål: en nettoskuldsättningsgrad understigande 1)

Utdelningspolicy:

Utdelningen skall motsvara 1/3 av den årliga nettovinsten med hänsyn taget till bolagets långsiktiga investeringsbehov och finansiella ställning. (tidigare mål: 1/3 av den årliga nettovinsten över en konjunkturcykel i utdelning)

Det finansiella målet för tillväxt är oförändrat:

Tillväxtmål:

Organiskt växa i nivå med eller snabbare än bolagets slutmarknader.

 

För ytterligare information kontakta:

Helene Svahn, VD och Koncernchef

Lottie Saks, CFO

Telefon: +46 418 47 60 00

E-post: katarina.ronne@haldex.com">katarina.ronne@Haldex.com

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av den person som anges som mediakontakt i detta pressmeddelande, torsdagen den 22 april 2021, kl 07.00.

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4 miljarder SEK.