We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
november 15, 2021 | Press release
Inbjudan till Haldex kapitalmarknadsdag 2021
Haldex bjuder in investerare, finansanalytiker och media till en kapitalmarknadsdag den 9 december 2021.

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på Strandvägen 7A i Stockholm och startar klockan 14.00.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering om Haldex långsiktiga strategi samt ge en översyn om bolagets finansiella ställning och hållbarhetsarbete. Presentationer kommer att hållas av Jean-Luc Desire, VD och koncernchef, Lottie Saks, CFO, och Nicola Gregory, EVP Operations. Programmet avslutas med en frågestund följt av mingel och förväntas avslutas klockan 16.00.

För mer information och anmälan, besök: https://www.haldex.com/sv/corporate/investerare/KMD2021
Anmäl ditt deltagande före den 1 december.

Kapitalmarknadsdagen kommer även att sändas live och en inspelning kommer att finnas tillgänglig i efterhand på Haldex hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Jenny Boström, Investor Relations Manager
Telefon: 0418 47 60 00
Email: ir@haldex.com

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4 miljarder SEK.

Related Documents