We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
maj 26, 2021 | Press release
Information om överlämning av VD-posten i Haldex AB

Som tidigare informerat lämnar Helene Svahn sitt uppdrag som VD för Haldex och Jean-Luc Desire har utsetts till ny VD.

Helene Svahn lämnar sin befattning 31 maj 2021 och styrelsen har idag utsett Haldex finansdirektör Lottie Saks till tillförordnad VD från 1 juni 2021 fram till dess att Jean-Luc Desire tillträder 14 juni 2021.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Karlsson, styrelsens ordförande

Telefon: +46 418 47 60 00, e-post: ir@haldex.com">ir@haldex.com

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4 miljarder SEK.