We are doing scheduled site maintenance. The site may feel slow and unresponsive at times. We're sorry for the inconvience.
september 5, 2022 | Press release
Avnotering av Haldex

Enligt beslut av Nasdaq Stockholm kommer Haldex Aktiebolag att avnoteras från Nasdaq Stockholm. Sista handelsdag i aktien blir den 19 september 2022.


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2022 kl. 16:20.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Linda Carlsson, Head of Legal

Telefon: +46 768 85 1507

E-post: ir@haldex.com

Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver. Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår filosofi. Våra cirka 2 000 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq Stockholm och omsätter ca 4,6 miljarder SEK.